Lista postępowań PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

IZP.271.1.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r Gmina Niemce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-02-15 2021-02-26 10:00 --
IZP: 271.25.2020 Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu gminy Niemce Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-17 2020-12-28 10:00 --
IZP: 271.22.2020 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2020/2021 Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-17 2020-11-25 10:00 2020-11-26
IZP.271.21.2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r." Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-17 2020-12-02 10:00 2021-01-27
IZP..271.15.2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r." Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-28 2020-10-27 10:00 2020-11-04
IZP.271.8.2020 DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA CELE KULTURALNE BIBLIOTEKI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU CENTRUM KULTURY – NIEMCE, UL. PARKOWA 6 Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-23 2020-07-31 10:00 2020-08-27
IZP.271.3.2020 Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Niemce Miejscowość Niemce, Rudka Kozłowiecka, Wola Niemiecka, Swoboda, Boduszyn, Ludwinów, Łagiewniki, Baszki, Ciecierzyn, Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Pólko, Krasienin Kolonia, Nasutów. Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-18 2020-07-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa