Lista postępowań PZP

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

IZP.271.18.2021 Usługi pocztowe i kurierskie w Gminie Niemce Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-06 2021-12-17 10:00 2022-01-13
IZP.271.12.2021 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2021/2022 Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-07 2021-10-14 12:00 --
IZP.271.10.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 106077L polegająca na budowie odcinka chodnika o długości 587mb Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-18 2021-09-02 10:00 --
IZP.271.9.2021 „Wymiana trawy syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w m. Niemce na działce nr 259”. Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-02 2021-08-16 10:00 --
IZP.271.5.2021 Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP Nasutów Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-30 2021-07-07 10:00 --
IZP.271.1.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r Gmina Niemce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-02-15 2021-02-26 10:00 --
IZP: 271.25.2020 Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu gminy Niemce Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-17 2020-12-28 10:00 --
IZP: 271.22.2020 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2020/2021 Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-17 2020-11-25 10:00 2020-11-26
IZP.271.21.2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r." Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-17 2020-12-02 10:00 2021-01-27
IZP..271.15.2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r." Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-28 2020-10-27 10:00 2020-11-04
IZP.271.8.2020 DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA CELE KULTURALNE BIBLIOTEKI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU CENTRUM KULTURY – NIEMCE, UL. PARKOWA 6 Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-23 2020-07-31 10:00 2020-08-27
IZP.271.3.2020 Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Niemce Miejscowość Niemce, Rudka Kozłowiecka, Wola Niemiecka, Swoboda, Boduszyn, Ludwinów, Łagiewniki, Baszki, Ciecierzyn, Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Pólko, Krasienin Kolonia, Nasutów. Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-18 2020-07-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa