Lista postępowań PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

IZP.271.7.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od 1kwietnia 2023 r. do 30 marca 2025 r.” Gmina Niemce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-01 2022-07-01 10:00 --
IZP.271.8.2022 „WYKONANIE WINDY TOWAROWEJ POMIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM W BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-21 2022-07-06 10:00 --
IZP.271.9.2022 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie” w formie: „zaprojektuj i wybuduj” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-22 2022-07-07 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa