Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 33  pokazuj  pozycji

IZP.271.6.2022 „Dostawa komputerów i tabletów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-19 2022-05-26 10:00 --
IZP.271.5.2022 „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej zlokalizowanego w gminie Niemce, w miejscowości Rudka Kozłowiecka na działce nr ewid. 717/1.” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-17 2022-05-31 10:00 --
IZP.271.3.2022 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich Etap I” w formie: „zaprojektuj i wybuduj” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-13 2022-04-27 10:00 --
IZP.271.4.2022 Dostawa „Średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Dys” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-13 2022-04-21 10:00 --
IZP.271.2.2022 „Przebudowa drogi gminnej nr 111429L, ul Kolejowej w Niemcach” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-04 2022-04-19 10:00 --
IZP.271.20.2021 „Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu gminy Niemce” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-23 2021-12-30 11:00 --
IZP.271.19.2021 „zaciągnięcie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-16 2021-12-23 09:00 --
IZP.271.17.2021 Przebudowa drogi gminnej 106042L w miejscowości Krasienin Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-18 2021-12-02 10:00 --
IZP.271.16.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 106031L w miejscowości Krasienin Kolonia Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-26 2021-11-09 10:00 --
IZP.271.15.2021 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Niemce 2020/2021 Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-22 2021-10-29 10:00 --
IZP.271.14.2021 „Przebudowa drogi gminnej nr 106077L polegająca na budowie odcinka chodnika o długości 587mb” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-01 2021-10-15 10:00 --
IZP.271.11.2021 Wymiana trawy syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w m. Niemce na działce nr 259 Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-08 2021-09-27 10:00 --
IZP.271.8.2021 Dostawa Samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP Nasutów. Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-16 2021-07-23 10:00 --
IZP.271.7.2021 „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112559L od km 0+120,80 do km 0+525,40 w miejscowości Dys gmina Niemce.” Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-30 2021-07-14 10:00 --
IZP.271.4.2021 Dostawa skrapiarki do transportu lepiszczy bitumicznych lub emulsji asfaltowych Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-07 2021-05-14 10:00 --
IZP.271.3.2021 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIEMCE Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-23 2021-04-30 10:00 --
IZP.271.2.2021 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Niemce oraz jej jednostek organizacyjnych”. Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-19 2021-02-26 11:00 --
IZP.271.26.2020. Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu gminy Niemce Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-29 2021-01-07 10:00 --
IZP: 271.13.2020 Postępowanie przetargowe na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-01 2020-12-09 09:00 --
IZP: 271.23.2020 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2020/2021 Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-30 2020-12-07 10:00 --
IZP.271.20.2020 Dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Jakubowice Konińskie Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-30 2020-11-06 10:00 --
IZP.271.19.2020 1. Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1549L w m. Kawka, gmina Niemce 2. Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej 103358L w m. Stoczek-Kolonia i drogi gminnej 106041L w m. Pólko. 3. Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 106027L w m. Pryszczowa Góra 4. Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego typu LED drogi 2212L w m. Jakubowice Konińskie ul. Starowiejska Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-14 2020-10-28 11:00 --
IZP.271.18.2020 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 106045L w Woli Niemieckiej. Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-14 2020-10-28 10:00 --
IZP.271.17.2020 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-28 2020-10-07 10:00 --
IZP.271.16.2020 DOSTAWĘ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP MAJDAN KRASIENIŃSKI Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-07 2020-09-15 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa