Lista postępowań PZP

Pozycje 1-19 z 19  pokazuj  pozycji

IZP.271.4.2021 Dostawa skrapiarki do transportu lepiszczy bitumicznych lub emulsji asfaltowych Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-07 2021-05-14 10:00 --
IZP.271.3.2021 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIEMCE Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-23 2021-04-30 10:00 --
IZP.271.2.2021 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Niemce oraz jej jednostek organizacyjnych”. Gmina Niemce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-19 2021-02-26 11:00 --
IZP.271.26.2020. Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu gminy Niemce Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-29 2021-01-07 10:00 --
IZP: 271.13.2020 Postępowanie przetargowe na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-01 2020-12-09 09:00 --
IZP: 271.23.2020 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2020/2021 Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-30 2020-12-07 10:00 --
IZP.271.20.2020 Dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Jakubowice Konińskie Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-30 2020-11-06 10:00 --
IZP.271.19.2020 1. Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1549L w m. Kawka, gmina Niemce 2. Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej 103358L w m. Stoczek-Kolonia i drogi gminnej 106041L w m. Pólko. 3. Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 106027L w m. Pryszczowa Góra 4. Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego typu LED drogi 2212L w m. Jakubowice Konińskie ul. Starowiejska Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-14 2020-10-28 11:00 --
IZP.271.18.2020 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 106045L w Woli Niemieckiej. Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-14 2020-10-28 10:00 --
IZP.271.17.2020 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-28 2020-10-07 10:00 --
IZP.271.16.2020 DOSTAWĘ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP MAJDAN KRASIENIŃSKI Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-07 2020-09-15 10:00 --
IZP: 271.14.2020 DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA CELE KULTURALNE BIBLIOTEKI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU CENTRUM KULTURY – NIEMCE, UL. PARKOWA 6. Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-21 2020-08-28 10:00 --
IZP.271.12.2020 Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Niemce Miejscowość Niemce, Rudka Kozłowiecka, Wola Niemiecka, Swoboda, Boduszyn, Ludwinów, Łagiewniki, Baszki, Ciecierzyn, Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Pólko, Krasienin Kolonia, Nasutów. Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-20 2020-08-06 10:00 --
IZP.271.11.2020 Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Nasutów przy drodze wojewódzkiej 828 i Park&Ride Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-15 2020-08-07 10:00 --
IZP.271.10.2020 Przebudowa ulicy Świerkowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Jakubowice Konińskie gmina Niemce – zielony LOF Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-02 2020-07-16 10:00 --
IZP.271.9.2020 Instalacja oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Malinowej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia. Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-26 2020-07-10 10:00 --
IZP.271.7.2020 1.Przebudowa drogi nr 106056L w m. Elizówka w zakresie budowy ścieżki rowerowej. 2. Przebudowa drogi powiatowej 2214L na odcinku o długości około 920 m w miejscowości Majdan Krasieniński w zakresie budowy ścieżki rowerowej. 3.Przebudowa drogi gminnej nr 106048L w m. Rudka Kozłowiecka polegająca na budowie ścieżki rowerowej. Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-21 2020-06-10 10:00 --
IZP.271.6.2020 Przebudowa istniejącego parkingu na działkach nr 177 i 198 w m. Dys poprzez budowę punktu przesiadkowego (park&ride) do 20 miejsc postojowych w ramach projektu „Mobilny LOF” Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-20 2020-06-10 10:00 --
IZP: 271.5.2020 Remont klatki schodowej z dostosowaniem do wymagań przepisów ppoż wraz z remontem łazienek w budynku Urzędu gminy Niemce Gmina Niemce Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-07 2020-05-22 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa