Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

OPSZO.271.1.2022 Zapytanie ofertowe na usługi opiekuńcze w ramach projektu „Aktywni i pomocni RAZEM”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. Gmina Niemce Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-28 2022-08-17 10:00 --
IZP.271.69.2021.T „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niemce” Gmina Niemce Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-12-23 2021-12-28 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa